Andra fallgropen för ledningsgrupper

Av Anna Sahlbäck 2020-05-26

Andra fallgropen för ledningsgrupper – Ineffektiva ledningsgruppsmöten

Andra fallgropen för ledningsgrupper – Ineffektiva ledningsgruppsmöten

Nedan presenteras den andra av fem vanliga fallgropar för en ledningsgrupp, byggt på Henning Bangs forskning. Om du är intresserad kan du också ta del av de andra fyra fallgroparna i postningar från Provins fem.

Även väl fungerande ledningsgrupper kan ibland ha möten som upplevs vara ineffektiva. Anledningen till detta varierar. Ineffektiva ledningsmöten kan t ex bero på bristande förberedelser, bristande mötesledning eller på en möteskultur som utvecklats över tid. För att höja effektiviteten på ledningsgruppens möten, behöver ni:

  • Bli bra beställare, till både varandra och till personer som tillfälligt deltar i ledningsgruppens arbete. Vad vill ni uppnå med respektive punkt på agendan?
  • Sträva efter en fokuserad kommunikation. Håll diskussionen fokuserad på frågorna, och undvik långa utsvävningar
  • Utmana varandra och våga bli utmanad, var nyfiken när någon har andra synpunkter än du

En ledningsgrupp Provins fem arbetat med halverade den gemensamma mötestiden genom att tydligare definiera syftet med respektive punkt och möte.

Är de ledningsgruppsmöten du deltar i engagerande och effektiva?

Här kan ni titta på fler videoklipp – Henning Bangs introduktion till EFFECT-modellen samt den första fallgropen för ledningsgruppen. Ni kan även titta vidare på den tredje fallgropen för ledningsgrupper.

DelaTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *