Är du en ledare med visioner? Det kommer inte att hjälpa dig

Av Linn Staberg 2016-05-11

Tänk på en stark ledare som du och andra vill följa, vilka ledaregenskaper ser du framför dig då? Ser du en ledare med en klar vision och tydliga mål som dessutom har en utstakad plan för hur verksamheten ska nå dit?

ledare med visioner

Tänk på en stark ledare som du och andra vill följa, vilka ledaregenskaper ser du framför dig då? Ser du en ledare med en klar vision och tydliga mål som dessutom har en utstakad plan för hur verksamheten ska nå dit? En ledare som har ett rationellt, analytiskt förhållningssätt till de beslut han eller hon fattar och som kan känna osäkerhet inför situationer men som inför sina medarbetare signalerar och agerar som om personen var helt säker på sin sak? Om du nickar igenkännande delar du den bild av ledare som vi vanligtvs bär på i våra organisationer idag. En bild som det finns all anledning att börja utmana. ”Att fortsätta tro på ledaren som en heroisk och strategisk person med en förmåga att utmåla visioner och skapa detaljrika handlingsplaner, kommer inte att förbereda dagens ledare för de komplexa och ständigt föränderliga utmaningar som ett ledarskap i vår tid innebär”, fastslog professor Gervase Bushe när han besökte Stockholm för ett seminarium i samarbete med Provins fem i april.

Gervase Bushe, skaparen bakom Klart Ledarskap, har en mångårig historia av kunskapsbyte med Provins fem. Tillsammans med Robert Marshak har Gervase nyligen skrivit en bok, ”Dialogic Organizational Developement”, som utmanar den traditionella bilden av ledaren och dennes roll i förändringsprocesser. De utmaningar och adaptiva förändringar som dagens organisationer ställs inför är alldeles för komplexa för att någon, allra minst en ensam ledare, ska kunna analysera alla variabler och känna till rätt lösning i förväg, menar författarna. Istället tillhandahåller Dialogic OD en process för transformell förändring som kräver ett annan typ av ledarskap och organisering. En förändringsprocess där ledarens uppgift är att mobilisera och iscensätta möten mellan medarbetare och intressenter till organisationen och låter dessa föreslå och driva igenom lösningar på de utmaningar organisationen står inför. Således levererar ledaren inte innehållet i förändringen, utan erbjuder en process för förändring.

I komplexitet och osäkerhet finns potential till innnovation

Men den kanske allra viktigaste uppgiften hos en ledare i vår tid är att härbergera och orka hålla den komplexitet och osäkerhet som kommer att uppstå i en organisation i förändring, utan att hoppa på första bästa lösning på problemen. För i komplexitet och osäkerhet finns potential till innnovation, adaption och ansvar, en förändring som kan skriva om organisationens berättelse om sig själv. Hur går det till? Kontakta oss så berättar vi mer.

DelaTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *