Femte fallgropen för ledningsgrupper

Av Anna Sahlbäck 2020-06-16

Femte fallgropen – För lite reflektion över eget fungerande

Femte fallgropen – För lite reflektion över eget fungerande

Nedan presenteras den femte av fem vanliga fallgropar för en ledningsgrupp, byggt på Henning Bangs forskning. Om du är intresserad kan du också ta del av de andra fyra fallgroparna i postningar från Provins fem.

Denna fallgrop berör inte bara ledningsgrupper, utan alla grupper och team. Forskning har visat att förmågan till metareflektion över gruppens fungerande är avgörande för en grupps utveckling och fungerande. Med förhållandevis små resurser kan gruppen utvecklas mycket om den tar sig tid till att arbeta med olika varianter av ”teamdebriefs”.

De operativa dagliga frågorna verkar ockupera ledningsgruppsmöten, trots att många ledare uttalar ett stort behov av reflektion. Tiden sägs inte räcka till, men är det inte egentligen en fråga om att prioritera vad som är viktigt? När ni saknar reflektionen över hur ni fungerar tillsammans, kan ni ställa er följande frågor:

  • Har ni kreativa och funktionella arenor där ni reflekterar över hur ni fungerar tillsammans?
  • Vågar ni tala om eventuella «elefanter i rummet»?
  • Vet du hur du skall säga vad som kan förbättras på ett sätt som gör att det blir konstruktivt?

En ledningsgrupp Provins fem arbetat med genomförde systematiskt After Action Review (en slags teamdebrief) på sina möten under ett års tid, vilket både skapade en känsla av stolthet och ringade in kvarvarande utvecklingsområden.

Reflekterar ni regelbundet över ert eget fungerande i den ledningsgrupp du arbetar i?

Här kan du titta på en introduktion till EFFECT, och här tidigare klipp om ledningsgruppens fallgropar. Läs gärna Torbjörn Svenssons whitepaper ”Ledningsgruppen – en kraft eller nödvändigt ont?” här.

DelaTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *