Första fallgropen för ledningsgrupper

Av Anna Sahlbäck 2020-05-13

Första fallgropen: Bristande enighet om ledningsgruppens funktion, syfte och uppgifter

Första fallgropen: Bristande enighet om ledningsgruppens funktion, syfte och uppgifter

Nedan presenteras den första av fem vanliga fallgropar för en ledningsgrupp, byggt på Henning Bangs forskning. Om du är intresserad kan du också ta del av de andra fyra fallgroparna i postningar från Provins fem.

Den första och kanske viktigaste frågeställningen för en ledningsgrupp är: Varför finns ledningsgruppen? Ett vanligt problem för ledningsgrupper är att man inte hanterat denna fråga, utan utgått ifrån att alla delar bild av varför gruppen finns och vad den ska göra. Ett sätt att närma sig frågan är att tillsammans i ledningsgruppen undersöka följande frågeställningar:

  • Vilken skillnad önskar vi att ledningsgruppen skall göra för vår verksamhet?
  • Vad skulle hända med verksamheten om ledningsgruppen inte fanns?
  • Vilket mervärde ska vår ledningsgrupp skapa för verksamheten?

En ledningsgrupp kan fylla olika funktion. Gruppen kan vara ett övergripande styrande organ, ett beslutande organ, ett genomförandeorgan, ett samordningsorgan, ett förändrings- och utvecklingsorgan eller ett rådgivande och stödorgan.

En ledningsgrupp Provins fem arbetade med definierade ett enda syfte med gruppens arbete: Förändringsledning!

Är syftet med den ledningsgrupp du arbetar i klart och tydligt?

Här kan du se introduktionsfilmen till EFFECT, modellen för ledningsgruppsutveckling som Henning Bang tagit fram. Du kan också gå vidare och titta på andra fallgropen för ledningsgruppen.

DelaTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *