Framgångsfaktorer för ledningsgrupper

Av Kai Wiklund 2019-11-22

Vissa ledningsgrupper är välfungerande, andra inte. Vad utmärker de ledningsgrupper som fungerar bra? Och vad kan man göra åt det …

Vissa ledningsgrupper är välfungerande, andra inte. Vad utmärker de ledningsgrupper som fungerar bra? Och vad kan man göra åt det som inte fungerar?

Provins fem genomförde idag på morgonen ett kunskapsmöte som fyllde våra lokaler. Temat ”Välfungerande ledningsgrupper – hur gör de?” verkar intressant för många att utforska. Och det kanske säger något om hur läget är i många ledningsgrupper. Vi på Provins fem har erfarenhet av att många ledningsgrupper vill åstadkomma mer än vad de i praktiken gör; ambitionen finns att få till ett bra ledningsarbete, men det är av olika anledningar trögt att få till det. Vi ser i våra uppdrag att många ledningsgrupper har stor potential, men tar inte alltid tillvara på den. Ibland helt enkelt för att de inte vet hur de ska göra.

Tydligt syfte

En viktig faktor som gör att ledningsgrupper fungerar bra, är att de har syftet med ledningsgruppens arbete klart för sig. Ledningsgruppens medlemmar vet varför de är där. De har koll på förväntningar och på förutsättningar. Och de har lagt sig vinn om att ha ett tydligt och formulerat uppdrag.

Andra faktorer som leder till ett fungerande arbete i ledningsgrupper är att de har fått till arbetsformer och överenskommelser för hur själva ledningsmötena ska genomföras. De har en samkörd inställning till arbetet när de träffas i ett ledningsmöte. De strävar efter att vara ett samkört team, och inte en samling enskilda ledare. Men samtidigt bejakar de olikheter i uppfattningar och räds inte utmaningar i relationerna. De vågar uttrycka vad de tänker, känner och vill, och har förmåga att medge egna misslyckanden och lära sig av dem – de upplever psykologisk trygghet med varandra. Och som kronan på verket, de ger sig själva tid att reflektera över hur de jobbar ihop. Summa summarum, det är precis så som Max Martin, en av Sveriges mest framgångsrika låtskrivare och musikproducent, beskriver i en artikel i DN gruppen han arbetar med. Inställningen till arbetet inom gruppen och att de känner sig så trygga med varandra – att de till och med ”dare to suck” – har lett till att de är så kreativa och framgångsrika.

Beslutande organ eller inte?

Detta är förstås en generell bild av framgångsfaktorer för ledningsgrupper. För vissa ledningsgrupper kan det vara oväsentligt att vara ett samkört team, då syftet med ledningsgruppen är att vara ett informations- eller rapportforum för en vd, gd eller överordnad chef – inte ett beslutsorgan. Och för en annan ledningsgrupp kan det, beroende på vilken nivå som ledningsgruppen befinner sig i organisationen, vara mindre viktigt att t.ex. ha en tydlig arbetsordning för att bereda, ta och genomföra beslut, då de inte heller i praktiken är ett beslutande organ.

Det går att göra något åt dissonans

Men, vi på Provins fem tror att det är eftersträvansvärt för medlemmar i ledningsgrupper, oavsett verksamhetsområde, nivå i organisationen och sammansättning, att arbetet i ledningsgruppen upplevs som meningsfullt, stimulerande och utvecklande. Därför finns det all anledning att ta fasta på de faktorer som beskrivs ovan. Så om du arbetar i en ledningsgrupp, fråga dig själv hur du upplever att arbeta där och om den upplevelsen stämmer överens med hur du vill att tillståndet ska vara i ledningsgruppen. Om det finns en dissonans mellan hur det är och vad du önskar, så går det faktiskt att göra något åt det. Du kan bland annat höra av dig till oss och få stöd i ett utvecklingsarbete – vi har erfarenhet av att jobba med hundratals ledningsgrupper som kunnat förbättra sin effektivitet.

Vi har skrivit några bloggar om livet i ledningsgrupper – Är ledningsgruppen ett uttryck för demokrati eller diktatur? och Inlåst energi i ledningsgruppen?

Vi har även publicerat ett whitepaper om ledningsgrupper som du hittar överst på denna sida.

DelaTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *