Har du koll på dina mentala kartor?

Av Linn Staberg 2019-10-08

Vi alla bär runt på mentala kartor om alla viktiga samarbetsrelationer på våra arbetsplatser. Är du medveten om vilka dina mentala kartor är…

Tänk dig att du är ny som chef på en arbetsplats. Första dagen är du nyfiken på sammanhanget, dina kollegor, medarbetare och chef. Du lyssnar öppet och intresserat och försöker skapa dig en bild av vilka alla människor är och hur du bäst ska förhålla dig till dem. Vartefter dagarna passerar tillkommer nya pusselbitar i din förståelse av personerna ifråga. Och där det uppstår luckor lägger du till och kompletterar bilden med hjälp av dina egna tolkningar, bedömningar och tidigare erfarenheter. I slutet av veckan har du kommit långt i din förståelse, dina mentala kartor är i princip klara.

Kanske är just du en exceptionellt god människokännare, vilket gör att just dina mentala kartor ligger väldigt nära sanningen. Men om du är som gemene man, så innehåller dina mentala kartor en tolkning av verkligheten och faktiskt flera direkta felaktigheter. Något som kommer att påverka ditt lyssnande, ditt agerande och relationen till personen ifråga.

Vi alla bär runt på mentala kartor om alla viktiga samarbetsrelationer på våra arbetsplatser. Är du medveten om vilka dina mentala kartor är, vad de består av och hur du kan förhålla dig till dem? Om inte behöver du ta reda på det. Det är en del av att vara en klar ledare.

Klart Ledarskap

Klart Ledarskap är ett fyra dagar långt ledarutvecklingsprogram som stärker din förmåga att skapa och bibehålla goda samarbetsrelationer med kollegor, medarbetare, kunder och samarbetspartners – relationer byggda på partnerskap. Utifrån tolv konkreta färdigheter tränar du med andra chefer och ledare på att bygga och stärka partnerskap, med syftet att lyckas med ditt och verksamhetens uppdrag och mål.

Ett förhållningssätt och verktyg som hjälper dig att:

  • öka din självkännedom genom att förstå och hantera dina egna reaktioner i samarbete med andra i arbetslivet
  • skapa tydlighet i vad du själv står för, tycker och vill, för att kunna påverka din omgivning på ett tillitsfullt och konstruktivt sätt
  • kunna beskriva dina intentioner och idéer så att de skapar engagemang och motivation i din organisation
  • lära dig att lyssna på och få andra att berätta om sitt synsätt, sina kunskaper och erfarenheter
  • skapa ett ömsesidigt lärande mellan kollegor och på så sätt öka lärandet i den egna organisationen

Här kan du se när vi ger nästa utbildningsomgång och anmäla dig.

Kika på ett kort videoklipp om mentala kartor och läs gärna andra bloggar om Klart Ledarskap här och här.

DelaTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *