Medarbetare i ledarroller

Av Linn Staberg 2020-02-19

…chefer behöver verka för ett medledarskap, där flera personer på arbetsplatsen vill och kan axla ledarrollen. Det vill säga uppmuntra medarbetare att leda sig själva och att utifrån helhetens bästa och med uppdraget i fokus göra avväganden och prioriteringar…

De utmaningar som organisationer har att hantera idag är komplexa och kräver daglig koordinering och samarbete för att lösas. Beslut behöver fattas snabbare och i dialog med kunder eller medborgare. Ny information och nya förutsättningar kräver ständig justering och anpassning av verksamheten. Dessa utmaningar har historiskt sett hanterats av chefer eller en ledningsgrupp men idag är det varken effektivt eller önskvärt att göra så. Inte minst i en tid då ett decentraliserat och tillitsbaserat ledarskap är det uttalat förväntade.

Medledarskap

Mot bakgrund av detta behöver chefer verka för ett medledarskap, där flera personer på arbetsplatsen vill och kan axla ledarrollen. Det vill säga uppmuntra medarbetare att leda sig själva och att utifrån helhetens bästa och med uppdraget i fokus göra avväganden och prioriteringar, fatta kloka beslut och kunna samverka med andra på ett konstruktivt sätt. Att självständigt kunna leda sig själv i sin arbetsvardag, men att också i olika sammanhang kunna leda andra, vare sig det handlar om kollegor eller kunder. Och då med ett ledarskap som ligger i linje med organisationens värderingar och som främjar utvecklingen av individer och verksamhet.

Det handlar alltså om ledare som i partnerskap med chefen vill ta ansvar för och verka för verksamheten framfart och utveckling. Att i det dagliga arbetet agera som förebild och bidra med att skapa samsyn och tydlighet kring uppdrag och mål, motivera sina kollegor till handling, förbättra och utveckla verksamheten, starta upp och utveckla arbetsgrupper, leda möten samt förebygga konflikter och verka för ett gott samarbetsklimat.

Nytt utvecklingsprogram för medarbetare i ledarroller

Med utgångspunkt i ovan beskrivna färdigheter och förmågor, som vi efter många möten med nämnda målgrupp bedömer att de behöver utrustas med, har Provins fem nu satt ihop ett öppet utvecklingsprogram för ledare som inte har ett formellt chefskap. Är du nyfiken på att veta mer? Klicka på länken för att ta del av innehållet i vårt program Leda utan chefskap.

DelaTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *