Provins fem blir en del av Avonova

Av Anna Sahlbäck 2021-09-13

Nu ser vi fram mot att integrera våra tjänster och stärka Avonovas erbjudande avseende ledar- och organisationsutveckling

För att bättre kunna möta upp efterfrågan från kunder och marknad, och därmed fortsätta erbjuda verksamhets- och ledarutveckling med hög kvalitet, har Avonova Hälsa AB och Provins fem AB under september 2021 gjort överenskommelsen att Provins fem överlåter all verksamhet, inklusive ledarutvecklingsprogrammet Klart Ledarskap, till Avonova. Samtliga medarbetare på Provins fem övergår till anställningar hos Avonova Hälsa.

Överenskommelsen innebär att företaget Provins fem kommer avvecklas och dess verksamhet överförs till Avonova Hälsa verksamhet och huvudmannaskap.

Med utgångspunkt från Provins fems verksamhet skapar Avonova ett nationellt kompetenscentrum med fokus på ledar- och organisationsutveckling.

– ”Provins fem passar oss bra när det gäller att förstärka vårt tjänsteerbjudande avseende ledar- och organisationsutveckling. Våra kunder efterfrågar allt oftare dessa tjänster som en del i att utveckla en frisk och hållbar organisation”, säger Max Van Eijk, koncernchef för Avonova. ”Vi vill kunna erbjuda tjänster för både individer, grupper och hela organisationen, och där passar Provins fems konsultation bra in.”

– ”Vår övergång till Avonova är resultatet av en process inom Provins fem. Förutsättningarna har förändrats för oss som konsultföretag i vår bransch, och vi står inför nya utmaningar som utmanar oss som litet företag. Tillsammans med Avonova kan vi fortsätta att ta oss an större komplexa anbudsförfrågningar och utveckla och erbjuda digitaliserade tjänster”, berättar Torbjörn Svensson, VD för Provins fem.

”Idén att undersöka möjligheterna till ett samarbete med en större aktör har pågått en tid. Vi hittade snabbt ett gott samtal med Avonova, och upptäckte att våra utvecklingsambitioner i hög grad sammanföll. Befintliga kunder till Provins fem kommer vi att fortsätta samarbeta med på samma sätt som tidigare. Nu ser vi fram mot att integrera våra tjänster och stärka Avonovas erbjudande avseende ledar- och organisationsutveckling”, avslutar Torbjörn.

Avonova Hälsa, en del av Avonova Group, är Skandinaviens ledande företagshälsa. Med bred kunskap och stort engagemang hjälper Avonova organisationer och deras medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera mer effektivt och må bättre. Gruppen har 16 000 företagskunder i Sverige och Norge, 1 300 anställda, och omsatte 2020 för 1,4 miljarder SEK.

Provins fem är en ledande kunskapsorganisation inom organisations- och ledarutveckling. Företaget har åtta anställda och ägs av dess medarbetare. Provins fem som bildades år 2000 av erfarna konsulter med ambitionen att utveckla skandinaviskt arbetsliv. Namnet Provins fem kommer från den irländska legenden om den femte provinsen som är en källa till inspira­tion och en bas i verksamhetens värdegrund.

Kontaktuppgifter:
Max Van Eijk, koncernchef Avonova, max.van.eijk@avonova.se
Torbjörn Svensson. VD Provins fem, torbjorn.svensson@provinsfem.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *