Tredje fallgropen för ledningsgrupper

Av Anna Sahlbäck 2020-06-08

Tredje fallgropen – En samling enskilda ledare eller ett samkört team

Tredje fallgropen – En samling enskilda ledare eller ett samkört team

Nedan presenteras den tredje av fem vanliga fallgropar för en ledningsgrupp, byggt på Henning Bangs forskning. Om du är intresserad kan du också ta del av de andra fyra fallgroparna i postningar från Provins fem.

Oftare än önskvärt ger ledningsgrupper uttryck för att ledamöter har olika drivkrafter avseende arbetet i ledningsgruppen. En del chefer ser som sin uppgift att vara företrädare för sin egen verksamhet, medan andra tar för givet att det handlar om att tänka och arbeta utifrån hela verksamhetens behov och situation. För att undvika att hamna i denna fallgrop, kan ledningsgruppen aktualisera följande frågor:

  • Ser vi det som vår roll att hjälpa varandra?
  • Ber vi om och ger vi varandra feedback?
  • Står vi tillsammans bakom besluten som fattas i ledningsgruppen?
  • Intar vi ett helhetsperspektiv i frågorna vi diskuterar?
  • Delar vi resurser med varandra?

En ledningsgrupp Provins fem arbetat med bestämde sig för att en halvdag i veckan sitta tillsammans i kontorslandskapet och arbeta och öppna upp för dialog med medarbetarna. Detta signalerade helhet och samarbete i organisationen.

Samarbetar ni optimalt i den ledningsgrupp du deltar i?

Här kan ni titta på tidigare postade videoklipp i serien – Henning Bangs introduktion till EFFECT-modellen , den första fallgropen för ledningsgruppen samt den andra fallgropen.

DelaTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *