Välkommen på kunskapsmöte om att ”Leda utan att vara chef”

Av Anna Sahlbäck 2020-01-14

En förutsättning för att dagens organisationer ska lyckas med sina uppdrag är att dess medarbetare har förmåga att leda sig …

En förutsättning för att dagens organisationer ska lyckas med sina uppdrag är att dess medarbetare har förmåga att leda sig själva. Att utifrån helhetens bästa och med uppdraget i fokus göra avväganden och prioriteringar, fatta kloka beslut och kunna samverka med andra på ett konstruktivt sätt.

Att självständigt kunna leda sig själv i sin arbetsvardag, men att också i olika sammanhang kunna leda andra, vare sig det handlar om kollegor eller kunder, med ett ledarskap som ligger i linje med organisationens värderingar och som främjar utvecklingen av individer och verksamhet. Detta kunskapsmöte handlar om hur man kan utveckla de medarbetare som har en ledarroll men som inte är formella chefer, en roll som blir allt vanligare och viktigare i dagens arbetsliv.

Vi berättar om de färdigheter och förmågor vi tänker att dessa ledare behöver rustas med för att kunna verka i sin ledarroll på ett tillfredsställande sätt. Provins fem delar också med sig av innehållet i ett ledarutvecklingsprogram för nämnda målgrupp, bestående av ett antal moduler som kan erbjudas i sin helhet eller som separata delar för specifika insatser. Vi vill även dela med oss av våra erfarenheter av viktiga faktorer som gör att en sådan ledarutvecklingsinsats leder till utveckling av såväl den individuella deltagaren som verksamheten, samt stärker det strategiska partnerskapet mellan ledaren och chefen.

Välkommen till ett Kunskapsmöte i den femte provinsen!

 

Målgrupp: Vi vänder oss till er som är chefer eller interna HR-medarbetare som upphandlar ledarutvecklingsprogram
När: Torsdag 30 januari 2020 kl 8.00 – 9.15, kaffe och smörgås från 7.30
Var: Provins fems lokaler på Tegnérlunden 3 i Stockholm
Kostnad: gratis, men en ”no show”-avgift på 250 kr debiteras den som anmält sig men inte dyker upp
OSA på info@provinsfem.se senast den 27 januari

DelaTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *