Vinst eller förlust – ledarskapet gör skillnaden

Provins fem utvecklar ledare på alla nivåer i organisationen och bidrar med de kunskaper, förhållningssätt och verktyg som krävs för att skapa starka resultat. Våra utvecklingsinsatser har ingen startsträcka – du och dina kollegor märker förändringen direkt.

Vinst eller förlust – ledarskapet gör skillnaden

Provins fem utvecklar ledare på alla nivåer i organisationen och bidrar med de kunskaper, förhållningssätt och verktyg som krävs för att skapa starka resultat. Våra utvecklingsinsatser har ingen startsträcka – du och dina kollegor märker förändringen direkt.

Ledare med resultatfokus

När konkurrensen på marknaden hårdnar är det chefernas förmåga att leda som avgör framgången. Vi på Provins fem menar att konstruktiva samarbeten med kollegor, medarbetare, kunder, styrelseledamöter, politiker eller andra intressenter är själva grunden i ett framgångsrikt ledarskap.

Som ledare gäller det dessutom att skapa balans mellan att bygga givande relationer och hålla fokus på uppgiften – det är förmågor som vi kan hjälpa till att utveckla. Våra insatser utgår från din organisations strategiska intention och önskade effekter med ledarutvecklingen. Uppdragen kan exempelvis fokusera på att stärka chefers förmåga att samarbeta, kommunicera, fatta beslut och att leda förändringar.

Mätbara effekter

Tillsammans med våra kunder är vi måna om att åstadkomma konkreta och mätbara effekter med utvecklingsinsatsen. Effekterna kan handla om att:

  • Öka förmågan att driva angelägna förändringar i samspel med kollegorna i ledningsgruppen.
  • Utveckla samarbetet med dem som har makten att påverka verksamhetens inriktning såsom ägare, politiker eller beställare.
  • Skapa engagemang och ta tillvara kreativa idéer från medarbetare, kunder, uppdragsgivare eller kollegor.
  • Skapa ett klimat som bygger på öppenhet och ett generöst förhållningssätt
  • Leda motiverade och ansvarstagande medarbetare.
  • Nå en hög samverkan och stort kunskapsutbyte inom organisationen.
  • Stärka relationerna med kunder och andra externa intressenter.

Når ut i hela organisationen

Resultaten av satsningen når långt utanför den personliga sfären och den närmsta arbetsgruppen. I takt med att du som ledare får konkreta metoder, verktyg och förhållningssätt för att utveckla effektiva grupper, jobbar vi med att utveckla ett mer uppskattande klimat i organisationen som uppmärksammar potentialen i såväl medarbetare som i verksamheten.

Vi skapar trygga ledare som ligger steget före och som kan sätta sig in i hur våra medarbetare tänker. Redan nu märker vi av effekterna. Vi börjar prata samma språk och har ett mer öppet och generöst förhållningssätt gentemot varandra.
– Eva-Karin Akar, avdelningschef på Chalmers tekniska högskola

Action learning

Provins fem arbetar med ledare på alla nivåer i organisationen. Gemensamt för våra kundanpassade konsultinsatser är att vi hela tiden arbetar nära din kärnverksamhet. Träningen och lärandet sker genom att du tillämpar förhållningssätten ute i verksamheten. Vår ambition är att du och dina kollegor ska ta utvecklingsarbetet vidare i vardagen, även när vi på Provins fem inte är på plats.

Utveckla ledarna i din organisation, välkommen att boka ett möte med oss på Provins fem, telefon 08-441 04 00.
Nästa stegLadda ner whitepaper: Ledningsgrupp – en kraft eller ett nödvändigt ont?

I denna guide får du ta del av utmaningar med att organisera arbetet i en ledningsgrupp.

Ladda ner whitepaper »

Bli kontaktad