R.O.P Mentorprogram

chef-medarbetare-samtalar-mentorprogram
Provins fems mentorprogram utgår från en uppskattad modell där vi kombinerar ledarutveckling och mentorskap i ett och samma program.

Ledarprogrammet syftar till att uppmärksamma enskilda individers potential och erbjuda en kraftfull utvecklingsinsats för dessa personer. R.O.P. står för Relation, Organisation och Personlig utveckling vilket representerar de delar som utvecklingsprogrammet fokuserar på.

Attraktiv företagsprofil och motiverade medarbetare

Programmet ger cheferna kunskap om organisationen, förståelse för uppdraget och en gemensam grund att stå på vad gäller ledarskap. Deltagarna knyter nya kontakter och bygger nätverk med kollegor från andra delar av organisationen.

Deltagarna träffas vid ett antal seminarietillfällen med fokus på ledarträning utifrån den verksamhet de befinner sig i. Parallellt med detta har varje deltagare en personlig mentor som han eller hon träffar med viss regelbundenhet. Programmet inleds och avslutas med en gemensam träff där deltagarna, mentorerna och deltagarnas chefer deltar. Mentorerna erbjuds en mentorutbildning i början av programmet.

 

Genom att utveckla cheferna stärks även organisationens konkurrenskraft. Organisationen får en attraktiv profil med motiverade medarbetare och stärker sin position på marknaden.

Vill du uppmärksamma förmågorna i din organisation?
Kontakta oss för mer information.




Nästa steg



Ladda ner whitepaper: ATT SKAPA RESULTAT GENOM PARTNERSKAP

Få fatt i verktygen som skapar hållbara relationer, baserade på ömsesidig tillit.

Ladda ner whitepaper »

Bli kontaktad