Skapa större resultat tillsammans

Provins fem är strategisk partner till ledningsgrupper som vill vidga perspektiven och bli mer uppmärksamma på sin och organisationens gemensamma potential. Genom att utveckla förmågan att samverka, fatta beslut och driva involverande utvecklingsarbete kan ni som ledning skapa större värde för hela organisationen.

Skapa större resultat tillsammans

Provins fem är strategisk partner till ledningsgrupper som vill vidga perspektiven och bli mer uppmärksamma på sin och organisationens gemensamma potential. Genom att utveckla förmågan att samverka, fatta beslut och driva involverande utvecklingsarbete kan ni som ledning skapa större värde för hela organisationen.

Högpresterande ledningsgrupper

Ledningsgruppen är motorn i organisationens utveckling. Om motorn går på halvfart påverkas resultaten i hela organisationen. Tillsammans har våra konsulter hjälpt över 500 ledningsgrupper att nå sin fulla potential.

Vi har lyckats vända ledningsgruppens arbete från att ha varit en samlingsplats för informationsutbyte om olika delar i bolaget, till att vara en ledningsgrupp som jobbar med verksamhetsövergripande frågor och bolagets utveckling. Vi har jobbat mycket med att se helheten och det har gett resultat.
– Mats Hederos, VD på AMF Fastigheter

Tre områden som gör skillnad

Provins fem utvecklar ledningsgrupper till högpresterande team genom att fokusera på de områden som är avgörande för ett framgångsrikt ledningsarbete. Tre utvecklingsområden återkommer ofta i våra uppdrag:

  • Forma en gemensam plattform för ledningsgruppens arbete genom att bland annat klargöra ledningsgruppens uppdrag och målsättningar.
  • Skapa effektiv samverkan inom gruppen genom att stärka tilliten och ta vara på individernas olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter.
  • Utveckla ledningsgruppens förmåga att identifiera de mest angelägna strategiska frågorna och driva framgångsrikt utvecklingsarbete i organisationen.

Helhetstänk skapar genomslagskraft

För att ledningsgruppens utvecklingsinitiativ ska få genomslag i hela organisationen, tillför Provins fem metoder och förhållningssätt som involverar berörda chefer, medarbetare, kunder och andra intressenter. Genom att se till förmågorna och ambitionerna i hela organisationen formas en kultur präglad av ständigt lärande. Ledningsgruppens helhetssyn blir avgörande för att bibehålla och stärka sin närvaro på marknaden.

Öka prestationsförmågan i din ledningsgrupp, välkommen att boka ett möte med oss på Provins fem, telefon 08-441 04 00.
Nästa stegLadda ner whitepaper: ATT SKAPA RESULTAT GENOM PARTNERSKAP

Få fatt i verktygen som skapar hållbara relationer, baserade på ömsesidig tillit.

Ladda ner whitepaper »

Bli kontaktad