Utgångspunkten för vårt samarbete

Provins fems organisationskonsulter har samma värdegrund och konsultationsstil. Den gemensamma basen, i kombination med våra konsulters olika bakgrund och erfarenhet, skapar dynamik i samarbetet med dig som kund.

Verksamhetsnära träning och lärande

Det finns ingen implementeringsfas för vår metodik. Provins fem omsätter aktuell forskning och annan relevant kunskap i konkreta verktyg som du och dina kollegor kan börja använda redan från starten i vårt samarbete. Under utvecklingsprocessen jobbar vi med de mest angelägna strategiska frågorna och skapar tydliga resultat genom att träna och applicera i skarpt läge ute i verksamheten.

Helhetsförståelse för organisationen

Organisationer är system där allt hänger ihop; individer är beroende av arbetsgrupper som i sin tur är beroende av organisationen och den av omvärlden den verkar i. Våra konsulter strävar alltid efter att skapa tydlighet och förståelse för hur olika delar i organisationen påverkar varandra. Genomslagskraften för ett förändringsinitiativ beror till exempel på förändringsledarens förmåga att bygga starka relationer och nätverk med sina kollegor och medarbetare. Vårt synsätt bygger på att det är förutsättningarna i organisationen som möjliggör för individer att verka och bli framgångsrika.

Uppskattande förhållningssätt

Provins fems konsulter delar ett uppskattande förhållningssätt som utgår från alla människors förmåga till förändring. I praktiken innebär det att vi inte söker fel hos individer, utan istället fokuserar på det goda som redan finns där. Genom att lära av goda erfarenheter och utveckla dessa, skapas en framgångsrik strategi för att uppnå resultat på både individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vårt arbetssätt bygger på vår värdegrund samt forskning inom ALC (Action Learning Consulting), Systemteori, POS (Positive Organizational Science) och AI (Appreciative Inquiry).