Vi stöttar och utmanar förändringsledare

Provins fem AB är strategisk partner för chefer och ledningsgrupper som vill ta vara på sin och organisationens potential samt öka förmågan att möta möjligheter och krav i omvärlden.

Vår verksamhet bedrivs framförallt genom konsultinsatser inom organisations- och ledarutveckling där vi i nära samarbete med våra kunder skapar kreativa och handlingskraftiga organisationer. Uppdragen kan handla om att utveckla verksamheters effektivitet, planera och genomföra en organisationsförändring eller att utveckla ledningsgruppen till ett högpresterande team.

Jag tycker väldigt mycket om Provins fems nyfikna och undersökande förhållningssätt. Det skulle jag vilja ha mer av i vår egen organisation. De har också en uppriktighet som jag uppskattar. När Provins fem säger att de skräddarsyr en lösning, så gör de verkligen det.
– Eva-Karin Olsson, Chalmers tekniska högskola

Provins fem arbetar framgångsrikt med att göra aktuell forskning och annan relevant kunskap tillgänglig och användbar i arbetslivet. Vi samarbetar därför med både svenska och utländska forskare för att tillföra alternativa synsätt och handfasta verktyg som utvecklar våra kunders verksamheter.

Avonovakoncernen förvärvar Provins fem

I september 2021 förvärvade Avonova Provins fem AB. Med utgångspunkt från Provins fems verksamhet skapar Avonova ett nationellt kompetenscentrum med fokus på ledar- och organisationsutveckling. Läs mer