Konsultnätverket Klart Ledarskap

Provins fem leder sedan 2004 det skandinaviska nätverket för Klart Ledarskap där samtliga licensierade instruktörer ingår. Vi äger rättigheterna att utbilda nya instruktörer i Sverige, Norge och Danmark.
Läs mer

Samarb_Gervase_241Gervase Bushe, Clear Learning Ltd.

Professor Gervase Bushe är uppmärksammad världen över för sitt arbete med Appreciative Inquiry och boken Clear Leadership. Utvecklingsprogrammet Clear Leadership, som bygger på teorierna i boken, översattes och introducerade på den svenska marknaden år 2004 av Provins fem. Idag har över 5000 deltagare gått programmet Klart Ledarskap.
Läs mer

 

 

 

Samarb_Barry-241Barry Oshry, Power + Systems

Barry Oshry har under 30 år såväl praktiskt som teoretiskt utforskat och beskrivit organisationers liv. Han har genom sitt banbrytande arbete inspirerat och påverkat förändringsledare världen över. Barry Oshry har blivit uppmärksammad bland annat för sin experimentella verksamhet The Power Lab — Living in ”New Hope”, de båda workshoparna The Organization Workshop och Merging Cultures samt böckerna Seeing Systems och Leading Systems. År 2011 översatte Provins fem de båda workshoparna och introducerade Se Sammanhangen och När kulturer möts på den svenska marknaden.
Läs mer

Vestra Konsulter AB

Vestra hjälper företag och organisationer att ta reda på om de är på rätt väg genom professionellt utformade utvärderingar av organisation, ledarskap, medarbetare och HR. Resultatet av utvärderingarna används som utgångspunkt för; organisationsstyrning, ledarutveckling och verksamhetsutveckling.  I samarbete med Vestra tar Provins fem fram kundanpassade utvärderingar som t.ex. utvärdering av specifik utvecklingsinsats, för- och eftermätning samt dialogverktyg för utveckling av ledare.
Vestra-logo
Läs mer