Vår styrelse

Vi lägger stor vikt vid ett professionellt styrelsearbete och har därför en styrelsesammansättning med såväl externa ledamöter som delägare ur bolagets delägarkrets. Styrelsens uppdrag och arbete utgår från vårt gemensamma kontrakt mellan delägarna, vår vd och styrelsen – bolagets affärsplan. Styrelsen består av handplockade personer med specifik kompetens och gedigen erfarenhet av konsultverksamhet.

Ledamöter

Agneta Kjellström – ordförande i styrelsen sedan 2018. Agneta har lång erfarenhet av förändringsledning i gränslandet mellan affärsverksamhet och IT, både som konsult och linjechef. Hon har också bedrivit doktorandstudier vid University of Bedfordshire, London inom ”Systemic Leadership”. Agneta driver eget företag, Octocor Consulting AB, som erbjuder verksamhetsutveckling och förändringsledning.

Andreas Werr – ledamot i styrelsen sedan 2010, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, specialist inom knowledge management, professional services och management consulting.

Lotta Lundhagen – ledamot i styrelsen sedan 2018, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, anställd i Provins fem AB 2015, delägare, organisationskonsult och kundansvarig för några av bolagets större kunder.

Stina Martvall – på nytt ledamot i styrelsen sedan 2018 (ledamot även 2000-2015), leg. psykolog och personalvetare, anställd i Provins fem AB 2000, grundare, delägare, organisationskonsult och kundansvarig för några av bolagets större kunder.

Torbjörn Svensson – ständigt adjungerad ledamot i styrelsen, civilekonom, delägare, anställd i Provins fem AB 2010, delägare, organisationskonsult och sedan 2016 VD.