Öppenhet, nyfikenhet och tillit

På Provins fem jobbar vi utifrån ett gemensamt förhållningssätt som präglas av öppenhet, nyfikenhet och tillit. Det innebär att vi, i samarbetet med dig som kund, lägger förutbestämda roller åt sidan för att låta olika perspektiv komma fram. I den här prestigelösa miljön finns det utrymme för dynamiska möten där vi tillsammans hittar nya vägar vid komplexa frågor och strategiska utmaningar.

Med en nyfiken, undersökande inställning gentemot varandra tar vi vara på gruppens erfarenheter och kunskaper och lägger grunden för delaktighet och engagemang. Många av våra kunder väljer att ta Provins fems idéer och förhållningssätt vidare i sina verksamheter, även när vi inte är på plats, som ett sätt att lyfta organisationens samlade kompetens och potential.

 

Känner du till historien bakom vårt företagsnamn?

Den irländska legenden om den femte provinsen är inspirationskällan till vårt företagsnamn och värdegrund.

I det förkristna Irland rådde krig och osämja. Landets fyra provinser låg ständigt i fejd med varandra, hövdingarna föll varandra i ryggen och Irlands söner dog i lönlösa strider. Med tiden blev irländarna allt fattigare och de fyra hövdingarna förlorade sina folks lojalitet och sina förr så rika tillgångar. De förstod att något måste göras.

Därför begav sig de fyra hövdingarna med sina följen till Hill of Kings, en plats belägen i provinsernas mitt. Där tog de av sig sina rustningar, lade ifrån sig sina vapen och upprättade Den femte provinsen. I denna femte provins rådde tingsfrid och avtal var heliga. Här framförde man sina krav, prövade sina förslag, lyssnade på varandra och gjorde överenskommelser för hela Irlands framtid.

Den femte provinsen är en metafor för mötesplatser där uppriktiga samtal och dialog kan äga rum. Det sägs att den som en gång besökt Den femte provinsen aldrig blir densamma igen…