Dialogforum

StörreVill du på ett effektivt sätt förstärka en förändringsprocess? Att skapa en arena för dialog, erfarenhetsutbyte och involvering är centralt för att åstadkomma förändring. Genom att samla alla delar av en organisation i ett och samma rum – i ett dialogforum – går det att snabba på förändringsprocesser och samtidigt öka lärandet.

Ett dialogforum är en form för gemensamt arbete i stora grupper, där alla berörda samlas och arbetar med angelägna frågeställningar. Dialogforumet kan ha olika syften i en förändringsprocess: det kan markera uppstarten eller förstärka olika moment, användas för att producera konkreta resultat tillsammans eller genomföras som uppföljning och gemensamt lärande. Det kan föra samman en organisation över verksamhetsgränser och hierarkiska nivåer eller samla många olika aktörer inom ett visst område.

 

 

Få ut mer av dialogen med chefer och medarbetare

Exempel på värden med dialogforum:

  • Deltagarna får ökad förståelse för helheten och den egna rollen i det större sammanhanget
  • Deltagarna delar perspektiv och föreställningar utifrån sina olika roller
  • Samtliga deltagares kunskaper och erfarenheter tas tillvara, nya idéer utvecklas och lärande genereras i stunden

Provins fem har lång erfarenhet av olika dialogforum och kan bidra med inspiration, stöd och drivkraft. Under många år har vi hjälpt förändringsledare att få ut mer i dialogen med chefer, medarbetare och andra nyckelpersoner – där resultaten blir tydliga i form av ökad delaktighet, engagemang och enighet om organisationens riktning framåt.

 

Unika koncept för dialog
Våra konsulter har lång erfarenhet av erkända involveringsmetoder som Öppet forum, World Café, Open Space, Future Search, Real Time Strategic Change, Work-Out och Appreciative Inquiry. Utifrån dina målsättningar och önskade effekter med insatsen skapar vi unika koncept för dialog och leder hela processen – från behovsinventering, uppladdning och genomförande till uppföljning. Vi säkerställer att ditt initiativ blir verklighet i mötet med kollegor och kunder.

Dialogforum_AMFVill du veta mer om dialogforum som arbetsform och hur det kan användas för att utveckla din organisation? Kontakta oss på Provins fem.
Nästa stegLadda ner whitepaper: ATT SKAPA RESULTAT GENOM PARTNERSKAP

Få fatt i verktygen som skapar hållbara relationer, baserade på ömsesidig tillit.

Ladda ner whitepaper »

Bli kontaktad