Något måste hända, frågan är bara vad och hur

Provins fem stöttar och utmanar organisationer i förändringsprocesser. Som långsiktig, strategisk partner jobbar vi sida vid sida med dig som leder förändring. Vi hjälper dig att identifiera de viktigaste utmaningarna och att involvera hela organisationen i rörelsen framåt.

Något måste hända, frågan är bara vad och hur

Provins fem stöttar och utmanar organisationer i förändringsprocesser. Som långsiktig, strategisk partner jobbar vi sida vid sida med dig som leder förändring. Vi hjälper dig att identifiera de viktigaste utmaningarna och att involvera hela organisationen i rörelsen framåt.

Handlingskraftiga organisationer

Förmågan till förnyelse är en avgörande framgångsfaktor för alla organisationer, stora som små. Det är en förutsättning för att kunna möta nya krav och förväntningar i takt med att konkurrensen hårdnar, den tekniska utvecklingen ritar om kartan och medarbetare i allt högre utsträckning söker mening i sitt arbete. Förändring är en naturlig del i världen vi lever i. Samtidigt upplever många organisationer svårigheter att förändras.

Vi på Provins fem är medvetna om att organisationsutveckling kan vara svårt, men också att det kan vara engagerande, inspirerande och givande. Vår ambition är att möta din nyfikenhet som förändringsledare och att stötta dig i att skapa framgångsrik organisationsutveckling. Tillsammans med dig som kund tar vi oss an utmaningen att leda förändring.

Förändring på riktigt

Med Provins fem som strategisk partner i förändringsarbetet får du:

  • Kunskap och djup förståelse om vilka strategier som leder till engagemang, ansvarstagande och förbättrade prestationer i din organisation
  • Kunskap om hur dina kunder blir medskapare i din organisations utveckling snarare än kritiska granskare av organisationens arbete och resultat
  • Inspiration till att leda förändringar som skapar konkreta resultat för alla berörda intressenter
  • Konkreta metoder, kunskap och ett uppskattande förhållningssätt som leder till varaktig förändring av beteenden i din organisation

Hållbar organisationsutveckling

Provins fems organisationskonsulter samlas kring en gemensam ambition om att bidra till att utveckla robusta och väl fungerande organisationer som tar tillvara potentialen i sin verksamhetsidé, skapar värde för sina kunder och som gör att chefer och medarbetare finner mening och sammanhang.

Vi ser fram emot att nyfiket utforska vad din organisation redan gör framgångsrikt och vad vi kan bidra med för att ni ska lyckas ännu bättre med er organisationsutveckling.

Hör av dig och berätta om dina förändringsinitiativ. Välkommen att boka ett möte med oss på Provins fem, telefon 08-441 04 00.
Nästa stegLadda ner whitepaper: SELF-COMPASSION

Förklaring av begreppet och hur self-compassion kan användas för att stödja oss i arbetslivet och vardagen.

Ladda ner whitepaper »

Bli kontaktad