Provins fem deltog på Svenskt Projektforum 2014

Den 5 november var Provins fem inbjudna av Sweco att tillsammans presentera utvecklingsprogrammet KLiP på Svenskt Projektforum 2014. Forumet är ett tvådagars evenemang som erbjuder kunskap och erfarenhetsutbyte i form av föreläsningar och workshops, och lockade i år 250 projektintresserade personer från alla branscher.

KLiP är en förkortning för Kvalificerat Ledarskap i Projekt, vilket är ett 10-dagars utvecklingsprogram som Provins fem skräddarsydde för Sweco och som genomfördes i fyra omgångar för ett 60-tal uppdragsledare under åren 2012-13.

Workshopen som Sweco arrangerade hette ”KLiP – beteende gör skillnad” och lockade ett 80-tal personer som under 40 minuter fick erfara vilken betydelse som träning i kommunikation, klart ledarskap och partnerskap har fått för uppdragsledare på Sweco, som denna dag representerades av Johan Lindgren och Elisabet Åström. Workshopdeltagarna fick gissa känslouttryck, se en kort teaterscen om ”livet innan KLiP” och givetvis ta del av programmets process och innehåll.

Det var roligt att bli inbjuden av Sweco och att med stolthet få berätta om programmet. Det skedde i sann partnerskapsanda, och presentationen rönte stort intresse hos deltagare.

 

Torbjörn Svensson, som representerade Provins fem

Vill du veta mer om hur du kan stärka projektledares förmåga att åstadkomma resultat? Kontakta oss här.

 

Vill du läsa mer om Projektforum? Klicka här.

Sweco hette tidigare Vectura.

Tillbaka