Balanserad tillväxt hos Sveriges näst största fastighetsbolag

På bara tre år har AMF Fastigheter vuxit till att bli en av de viktigaste aktörerna på fastighetsmarknaden. Organisationen består idag av ett åttiotal medarbetare där många är nyanställda. För att hantera den expansiva fasen som bolaget befinner sig i, har AMF Fastigheter tillsammans med Provins fem inlett ett utvecklingsarbete som skapar balans mellan framgångarna och den unga organisationen.

AMF Fastigheter är ett ungt, dynamiskt bolag som äger, utvecklar och förvaltar kontor och handelsplatser främst i Stockholm city. Flera välkända fastigheter finns i bolagets portfölj, däribland Gallerian-kvarteret, Sweco-huset och MOOD Stockholm. Sedan 2010 är AMF Fastigheter dotterbolag till AMF Pensionsförsäkring AB.

Vi är ett ungt bolag som jobbar i snabb förändringstakt. På några år har vi nästan tredubblat antalet anställda vilket skapar ett behov av att se till att alla är med på resan, säger Mats Hederos, VD på AMF Fastigheter.

Tillsammans med Provins fem har AMF Fastigheter inlett ett utvecklingsarbete över tid. Processen startade i ledningsgruppen. Vid ett antal tillfällen under en halvårsperiod har ledningsgruppen jobbat med Provins fem kring de mest angelägna strategiska utmaningarna – hela tiden med fokus på att öka ledningsgruppens samverkan och effektivitet.

amf-mats-hederos

Mats berättar om beslutet att samarbeta med Provins fem. – Det jag fastnade för var deras vardagsnära metodik. Jag vill inte att utvecklingsarbetet ska vara främmande för vardagsfrågorna. Med Provins fem jobbar vi med kärnverksamheten och utvecklas på samma gång.

Han ser också mycket positivt på effekterna av utvecklingsarbetet. – Vi har lyckats vända ledningsgruppens arbete från att ha varit en samlingsplats för informationsutbyte om olika delar i bolaget, till att vara en ledningsgrupp som jobbar med verksamhetsövergripande frågor och bolagets utveckling. Vi har jobbat mycket med att se helheten och det har gett resultat.

amf-mood-stockholm

– Förutom att lära känna varandra bättre i ledningsgruppen har vi ökat förståelsen för våra olikheter. Genom att ta till vara på varandras personligheter, erfarenheter och kompetenser har vi frigjort en väldig kraft, fortsätter Mats.

För att involvera hela organisationen, har ledningen för AMF Fastigheter bjudit in samtliga åttio medarbetare till två gemensamma utvecklingsdagar. Syftet var att ge en inblick i var bolaget befinner sig idag, synliggöra den växande organisationen och tydliggöra riktningen framåt. I partnerskap med ledningsgruppen tog Provins fem fram designen och processledde dagarna. Medarbetarna fick bland annat arbeta med var sitt konkret utvecklingsinitiativ för att ta bolaget i fortsatt rätt riktning.

Mats ser positivt tillbaka på dagarna. – Det var otroligt att det fungerade så bra med så många personer inblandade.

Provins fem har hjälpt oss att få en gemensam bild av vart vi är på väg. Vår utmaning framåt är att bibehålla nybyggarandan. Där har vi ett väldigt bra samarbete med Provins fem. De inser värdet av ständig förändring och ser till att vi inte hamnar i ett stillastående läge, avrundar Mats.

Lotta Lindén, kundansvarig på Provins fem beskriver samarbetet. – Det är otroligt spännande att få jobba med ett bolag i så stark utveckling som AMF Fastigheter. De vågar verkligen ta ut svängarna, både i sina projekt och i sitt ledarskap. De ser utveckling som en självklar del i verksamheten och det kommer att skapa starka resultat för hela organisationen.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss på Provins fem, telefon 08-441 04 00.

Fler referenser