Ledarskap i framkant ger Sweco ett försprång

En liten grupp kan göra stor skillnad. Det vet teknikkonsultföretaget Sweco som ser värdet av att utveckla ledarskapet bland sina uppdragsledare. Genom att satsa på uppdragsledarna når utvecklingen ut i hela organisationen. Utvecklingsinsatsen har hittills fått överväldigande effekter.

Sweco är specialister på transportinfrastruktur. På ett fyrtiotal orter i Sverige, Norge och Danmark driver bolaget tekniskt avancerade projekteringar vid vägar, tunnlar, broar och andra typer av transportsystem. Mottot är att skapa en klokare väg för framtiden, både genom ett högt tekniskt kunnande i projekten och genom ett ledarskap i framkant. Sweco är Nordens ledande teknikkonsultföretag med 9000 medarbetare.

Under 2013 genomför Sweco en stor satsning på att utveckla ledarskapet bland sina uppdragsledare. De cirka sextio uppdragsledarna ansvarar för byggprojekt i varierande storlek och omfattning där vissa projekt kan vara i flera år och involvera hundratals medarbetare.

vectura-textbild

Uppdragsledarna är nyckelpersoner inom Sweco med en mängd olika kontaktytor inom och utanför organisationen. De har dagligen kontakt med allt från interna projektteam och specialistresurser, till samarbetspartners, leverantörer och beställare. De spelar en central roll i att utveckla Swecos affärer och att se till att projekten genomförs på ett effektivt sätt.

Jan Thulin, VD för ett av bolagen inom Sweco berättar om initiativet. 
– Jag är övertygad om att professionell uppdragsledning med fokus på just ledning och helhetstänkande i uppdragen är en avgörande konkurrensfaktor framöver. Sett i det ljuset är utvecklingsinsatsen otroligt viktig för våra uppdragsledare. Det är en helt riktig prioritering för oss. Jag hör många prata om utvecklingsinsatsen som ganska unik för branschen och jag kan själv redan se effekterna i vårt dagliga arbete. Jag vill att våra uppdragsledare fortsätter att kliva fram och ta ännu mer ansvar med sin stärkta kompetens i vår nya organisation.

Utifrån Swecos behov har Provins fem skapat ett program för kompetensutveckling som sträcker sig över tolv månader. Det övergripande målet med utvecklingen är att öka lönsamheten och effektiveten genom att stärka ledarskapet och relationerna inom organisationen.

Maria Mellberg, en av de ansvariga för utvecklingsinsatsen, ger sin bild av samarbetet med Provins fem. – De förädlade våra tankar om det personliga ledarskapet och det tilltalade oss. För att kunna leda andra måste man kunna leda sig själv. Provins fem bjöd in oss att påverka processen och hjälpte oss att leda framåt. Vi jobbade nära tillsammans.

Vectura_Maria_MellbergCentralt i programmet är att teori och träning kopplas ihop för att skapa en stark utveckling i det individuella ledarskapet och samtidigt en större förståelse för organisationen. Med utgångspunkt i personliga målsättningar får uppdragsledarna möjlighet att öka sin proaktivitet och bygga partnerskap, både genom träning i utvecklingsgruppen och ute i de egna projekten. Löpande individuella samtal mellan uppdragsledare och deras närmaste chefer håller hela tiden förändringen vid liv och kopplar utvecklingsarbetet till vardagen mellan programmets olika delar. Som stöd för samtalen finns diskussionsunderlag och frågeställningar från Provins fem.

Responsen på utvecklingen har varit överväldigande.

Resultaten är helt fantastiska, det är det roligaste av allt. Uppdragsledarna leder våra affärer och når ut till ett stort antal medarbetare. Genom att utveckla deras ledarskap skapar vi stora resultat för hela organisationen. Det händer saker på en gång, det är väldigt spännande att se. Provins fem har gett oss konkreta verktyg att jobba med från dag ett, förklarar Maria Mellberg, en av de ansvariga för utvecklingsinsatsen.

Hon betonar även andra värden med utvecklingen. – Vi har fått stor hjälp i att leda på ett tydligare sätt, vilket har stärkt vårt ledarskap. Vårt nätverk inom organisationen har också blivit mycket starkare. Vi som leder projekt på Sweco har närmat oss varandra och vi tänker nu mer lika i vårt ledarskap.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss på Provins fem, telefon 08-441 04 00.

Fler referenser