Tydligt ledarskap och affärsfokus skapar fortsatt tillväxt för Myrorna

Myrorna verkar för ett mer hållbart och medmänskligt samhälle genom att främja återanvändning och erbjuda arbetsträning till personer som står utanför arbetsmarknaden. Kombinationen av anställda och ”samarbetare” ställer höga krav på ledarskapet. I samband med en ny organisation och ökad affärsinriktning, utvecklar Myrorna en gemensam plattform för sitt ledningsarbete tillsammans med Provins fem.

myrorna-textbildMyrorna är Sveriges äldsta och största aktör inom secondhand med 35 butiker över hela landet. Överskottet från försäljningen går till Frälsningsarméns sociala verksamhet i Sverige.

Ungefär 2000 människor arbetar varje år hos Myrorna i olika former. Cirka 400 är anställda medan övriga är ”samarbetare” som arbetstränar, gör praktik eller arbetar som volontärer under några veckor, månader eller längre perioder. Den unika organisationsformen ställer höga krav på ett tydligt ledarskap.

När Caroline Andermatt tillträdde som VD för Myrorna i maj 2011 sjösattes en ny organisation som bland annat innebär ett ökat affärs- och kundfokus inom Myrorna. För att förankra och förädla organisationen var det naturligt att involvera och utveckla ledningen. Provins fem engagerades som samarbetspartner för processen.

För oss var det helt nödvändigt. I en ny organisation med nya roller, konstellationer och förväntningar behövs det ledstänger att hålla sig i. Vi ville jobba med konsulter som fokuserar på den praktiska tillämpningen av ledarskapet snarare än att intellektualisera. Där är Provins fem perfekta för oss. Utan vårt samarbete hade det varit svårt att genomföra de saker vi har gjort, berättar Caroline Andermatt, VD för Myrorna.

Det första steget i processen var att utveckla den övergripande ledningsgruppen till ett effektivt och strategiskt team. Därefter fortsatte utvecklingsarbetet inom produktions- och försäljningsavdelningarnas ledningsgrupper. För att förverkliga Myrornas strategi om ökat kund- och affärsfokus, har ledningen även börjat definiera det ledarskap och medarbetarskap som behövs inom Myrorna.

myrorna-textbild-3

Caroline beskriver värdet av utvecklingsinsatsen. – Det bästa av allt är att alla är så medskapande, vi har verkligen fått med oss alla i arbetet. Förut hade vi olika bilder av hur det är att arbeta i en ledningsgrupp. Nu har vi förtydligat vad vi vill och skapat samsyn.

Tydliga effekter är också att vi har en mycket bättre balans mellan informationspunkter och beslutspunkter i ledningsgruppen. Vi jobbar mycket mer effektivt och har mer spänst i dialogen. Vi disponerar vår tid annorlunda, tar hjälp av varandra, jobbar mer jämlikt och har tydligare roller, fortsätter Caroline.

Mellan tillfällena med Provins fem pågår utvecklingsarbetet för fullt inom Myrorna. Framstegen checkas kontinuerligt av mot målsättningarna och den gemensamma färdriktningen. Med utgångspunkt i den ledarprofil som tas fram under 2013, planerar Myrorna att fortsätta utveckla sina ledare i hela organisationen under 2014.

myrorna-textbild-2

Caroline ser ringar på vattnet ute i organisationen redan nu. – Provins fem har gett oss handfasta verktyg och förhållningssätt för att utveckla grupper och se till att vi levererar mot gemensamt definierade målsättningar. Metoderna har smittat av sig ute i organisationen, även bland dem som inte ingår i ledningsgrupperna.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss på Provins fem, telefon 08-441 04 00.

Fler referenser