Västra Götalandsregionen utvecklar det affärsorienterade ledarskapet

Konkurrensutsatthet och stora omorganiseringar har ritat om kartan för Närhälsans och Folktandvårdens verksamheter i Västra Götalandsregionen. Det affärsorienterade ledarskapet blir nyckeln till att nå förvaltningarnas uppsatta mål och resultat.

Västra Götalandsregionen tar varje dag emot cirka 25 000 patienter, varav en stor del hos Närhälsan och Folktandvården. De senaste åren har de båda förvaltningarna genomgått omfattande förändringar. Sammanslagningen från mindre förvaltningar till två större har helt förändrat organisationen. Sedan 2009 är dessutom Närhälsan konkurrensutsatt, vilket ställer höga krav på affärsorientering i verksamheten och i ledarskapet. 

VGR-textbild4

Örjan Skatt är HR-strateg för chefs- och ledarutveckling inom Västra Götalandsregionen. Han är inne på sitt tredje år som Närhälsans ansvarige för utvecklingsprogrammet Ny Chef, som syftar till att utveckla ledarskapet hos nya chefer inom Närhälsan och Folktandvården. Programmet har utformats efter verksamhetens behov av Provins fem i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Våra chefer behöver kunna driva arbetet med vår värdegrund och affärsplan, och samtidigt ha ett stort personligt engagemang och en vilja att leda andra. Genom Ny Chef-programmet skapar vi en gemensam och medveten referensram för hur vi jobbar med vår värdegrund, mål och resultat, kommunikation och utveckling i ledarskapet på förvaltningarna, förklarar Örjan.

”Det har varit väldigt roligt att utveckla programmet tillsammans med Provins fem. De är engagerade, delaktiga och har hjälpt oss att integrera det personliga ledarskapet med verksamhetens ambitioner”, fortsätter han.

Ny Chef-programmet genomförs under halvårsperioder där chefer från Närhälsan och Folktandvården träffas vid fem tredagarsinternat. Under programmet vävs kommunikativa modeller och verktyg samman med aktuella utmaningar i verksamheten. Ett av internaten är helt dedikerat åt att arbeta med mål- och resultatorienterat chefskap. Under detta internat arbetar vi med ett fiktivt företagsspel som kopplas till förvaltningarnas strategiska arbete. Mellan tillfällena håller deltagarna utvecklingen levande genom samarbete och löpande utbyte med en annan deltagare från programmet.

Örjan betonar vikten av en verksamhetsnära ledarutveckling.

Vi vill att ledarutvecklingen ska vara tydligt förankrad i verksamheten och inte bara bestå av enstaka föreläsningar. Med Provins fem har vi interaktivitet och dialog. När våra interna resurspersoner deltar, leder Provins fem processen och hjälper våra deltagare att knyta an och reflektera kring ledarskapet utifrån förvaltningarnas uppdrag.

VGR-textbild3

Folktandvårdens långa erfarenhet av att vara konkurrensutsatt har skapat synergieffekter under Ny Chef-programmet. En av deltagarna, Mona Bryggman på Psykologienheten för mödra- och barnhälsovård i Fyrbodal, har haft stor nytta av utbytet av erfarenheter och insikter.

De andra cheferna i gruppen blev både ett nätverk och en viktig referensgrupp när det gällde att arbeta sig igenom de olika chefskriterierna under utbildningens gång. Ny chefsgruppen blev snabbt en trygg, öppen och konstruktiv grupp med ramen som ledarna från Provins fem skapade, vilket gjorde det möjligt att dela både personliga motgångar och medgångar.

vgr-textbild1Angelica Engman, vårdcentralchef i Skövde rekommenderar alla nya chefer att gå Ny Chef-programmet. ”Jag önskar att alla chefer i Närhälsan fick ta del av det jag fick. Utbildningen har givit mig ett ovärderligt kontaktnät som jag vänder mig till än idag.”

Kundansvarig för Västra Götalandsregionen på Provins fem är Ylva Elvin-Nowak. Hon har varit involverad i samarbetet från starten och följt utvecklingen på nära håll under flera år. ”Det är verkligen härligt att få stanna upp i chefernas verklighet och jobba med ledarskapet på ett så grundligt sätt. I Ny Chef-programmet har vi skapat stort utrymme för att förvaltningarna själva ska få formulera vad de behöver för att vara rustade inför kommande utmaningar. Det ger ledarutvecklingen en värdefull och tydlig förankring i verksamheten.” 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss på Provins fem, telefon 08-441 04 00.

Bilder: Närhälsan, Västra Götalandsregionen.