Utveckla dina medarbetare ytterligare?

Prova gärna att tänka kring termen MEDLEDARSKAP. Hur skapar du strukturer, klimat och en inbjudande hållning till dina medarbetare som gör det möjligt för dem att medleda – gentemot sina kollegor, kunder och dig som chef?

Om du lyckas med det, finns möjligheten till större engagemang, att dra nytt av teamets samlade och individuella kompetens och att i vissa situationer kunna luta dig tillbaka och låta dig medledas av en brilliant kollega.

 

Vill du komma i kontakt med Provins fem? Klicka då här.

 

 

Tillbaka